Adatkezelési tájékoztató

 KIEGÉSZÍTŐ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásával Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által szervezett rendezvényeken készített fénykép- és videófelvételekkel, a felvételek megjelenésével kapcsolatos adatkezelésről

A KEZELT ADATOK KÖRE:

Az érintettekről készült hang-, fénykép- és videofelvételek mely felvételeken a rendezvény látogatói felismerhetők lehetnek.

ADATKEZELÉS CÉLJA:

A hang-, fénykép- és videofelvételeket Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)  az egyes európai uniós alapokból származó, a rendezvények megszervezéséhez felhasznált támogatások elszámolásához dokumentációként használja fel, illetve a médiában (rádiós, televíziós műsorokban, elektronikus felületeken (pl. weboldal) valamint sajtóorgánumokon keresztül papíralapon a nyilvánosság számára közzéteszik, de direkt reklámcélú felhasználás nem történik.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:

a felvételeket az Önkormányzat a pályázati elszámolás lezárását követően az irattári tervben, illetve a támogatások elszámolásával kapcsolatos jogszabályokban meghatározott ideig, de legkésőbb 2027. december 31-ig kezeli.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Az adatkezelés az Önkormányzatra Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontja által ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. számú melléklete 89. és 117. sora alapján végzett feladat végrehajtásához szükséges;

CÍMZETTEK:

Az Önkormányzat a felvételeket a pályázati elszámolás céljából a Magyar Államkincstár felé továbbítja, illetve a nyilvánossá tétel során az adott médiatartalom szolgáltatójához.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Automatikus döntéshozatalra nem kerül sor, az adatokat harmadik országba nem továbbítjuk.   Az adatkezelés további részleteiről a www.kecskemet.hu/adatvedelem oldalon található általános adatkezelési tájékoztatóból vagy személyesen az Adatkezelő székhelyén tájékozódhat.

Széchenyi 2020